Mengenai Kami |
Mengenai Kami

Jadi – Apakah itu

Kolej Antarabangsa BrandImage?

Kolej Antarabangsa BrandImage merupakan pusat latihan bertauliah JPK pertama dan satu-satunya yang menawarkan program perundingan imej yang menyeluruh di Malaysia!, yang telah ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Malaysia. Kerjasama kami bersama-sama Malaysian Association of Brand & Image Consultants (MABIC) akan melayakkan keahlian anda setelah tamat kursus sebagai nilai tambah untuk setiap graduan kami.

laman seri

Misi & Visi

“Untuk Menjadi Sebuah Kolej BrandImage Kelas Pertama Bertaraf Dunia Dengan Menyediakan Kerjaya Unik Dan Peluang Menarik Melalui Perundingan Jenama Dan Imej”